10.05 — 10.06.2018
Zasób 5

Manifest komunistyczny
Magdalena Radomska

Galeria Miejska Arsenał godz. 16:00
Zasób 6
Spotkanie czytelnicze w ramach "Współczytnika rewolucyjnego" Czasu Kultury
Zasób 6

Spotkanie poświęcone będzie wspólnej lekturze fragmentu "Manifestu komunistycznego" i jego echom w postaci współczesnych odniesień do tekstu Marksa i Engelsa. Manifestom (Badiou, Adorno, Horkheimer) filozofów postmarksistowskich interpretujących rewolucyjną ideę w postaci "wydarzenia", "czynu", "hipotezy komunistycznej", odnoszących ją do zmiennych kontekstów historycznych (1968, 1917, 2008) i wskazujących na jej aktualność. Szczególny akcent położony zostanie na przedyskutowanie migracji i aktualności pojęć takich jak utopia, alienacja, czyn, proletariat, własność i rewolucja.