10.05 — 10.06.2018
Zasób 5

Poezja w gruzach Bastylii
Wojciech Hamerski

Galeria Miejska Arsenał godz. 18:00
Zasób 6
Spotkanie czytelnicze w ramach "Współczytnika rewolucyjnego" Czasu Kultury
Zasób 6

Zapraszam do dyskusji o rewolucyjnej poezji napisanej w epoce, która poczęła się w gruzach Bastylii. Po ruinach starego świata oprowadzać będzie Percy Bysshe Shelley, romantyk o zamaszystych gestach, autor skandalizującego eseju "O potrzebie ateizmu", pionier nowoczesnego wegetarianizmu, lecz przede wszystkim artysta, który swój bunt ubierał w rym. To właśnie poetyckość znacząco wysubtelnia przekaz Shelleya, pozwalając wyrażać się nie wprost, np. za pośrednictwem zmodernizowanego mitu (Prometeusz) czy metafor natury (góry, wiatr, chmury).

 

fot. Irek Popek