10.05 — 10.06.2018

Rewolucja to nie u-topia, musi mieć miejsce. W Paryżu w Maju ’68 był to budynek Sorbony, w Warszawie Uniwersytetu Warszawskiego i Teatru Powszechnego, w Kalifornii kampus uniwersytecki w Berkeley, we Włoszech – uniwersytet w Trydencie, Uniwersytet Indii Zachodnich w Kingston na Jamajce, Narodowy Uniwersytet Autonomiczny w Meksyku…

We wspólnym projekcie Teatru Ósmego Dnia oraz Galerii Miejskiej Arsenał przywołujemy duchy minionych rewolucji, tak aby stały się one teraźniejszością. W maju nasze instytucje staną się bezpieczniejszymi przestrzeniami do dyskusji i spotkań, to w nich wypróbowywane będą nowe metody aktywizacji i oporu, ćwiczone możliwe utopie.

W galerii stworzymy model alternatywnego uniwersytetu powszechnego. Zajęcia organizować będą kolektywy działające na przecięciu sztuki/aktywizmu/teatru/polityki/ edukacji. Warsztaty będą miały zarówno charakter teoretyczny, jak i praktyczny, będą uczyć konkretnych umiejętności niezbędnych do wywoływania i utrzymywania rewolucji. Podczas warsztatów wykorzystamy metody: go-ins, sit-ins teach-ins, czyli okupowania instytucji oraz miejsc publicznych.

Podobnie jak w Maju ’68, tak i współcześnie instytucje są kontestowane jako bastiony konserwatyzmu i patriarchatu, ale również dostrzega się w nich potencjał wspólnototwórczy; bez nich rewolucjom zabrakłoby usytuowania. Ambiwalentny charakter oficjalnych miejsc oporu jest materiałem, z którego zbudujemy nasze wydarzenia. Zrobimy to po to, by wykorzystać ich infrastrukturę, ale też po to, by podobnie jak w 1968 roku je przekroczyć pokazując się na ulicach miasta.

„Warsztaty z rewolucji“ nie mogłyby się odbyć bez wsparcia finansowego Urzędu Miasta Poznania, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej,  Instytutu Goethego, ale także Heinrich Böll Stiftung oraz zaangażowania Kathariny Koch z alpha nova & galerie futura z Berlina. Wszystkim bardzo dziękujemy.

Galeria Miejska Arsenał
Zasób 3 Zasób 4 Zasób 5