10.05 — 10.06.2018
Zasób 5

Dekolonizując Maj ’68
Karina Griffith, Nevline Nnaji, Margaret Amaka Ohia, Andrea Caroline Keppler

Galeria Miejska Arsenał godz. 17:00
Zasób 6
Karina Griffith, Nevline Nnaji, Margaret Amaka Ohia, Andrea Caroline Keppler
Zasób 6

Prezentacja filmu Reflections Unheard: Black Women in Civil Rights / Niewysłuchane głosy: czarnoskóre kobiety i prawa obywatelskie (2012) autorstwa Nevline Nnaji.

Dyskusja z udziałem Margaret Amaka Ohia (Uniwersytet Wrocławski, Polska), Kariny Griffith (reżyserka, artystka i kuratorka, Berlin) i Andrei Caroline Keppler (kuratorka w DISTRICT Berlin).

Dekolonizując Maj ’68

Niektóre praktyki oporu są pomijane przez dominującą historiografię.

Dekolonizując Maj ’68 zrewidujemy sposoby produkowania historii, opowiadając o kontrkulturze z perspektywy ruchów diasporyczno-feministycznych i tych spod znaku Black Power. Walki o prawa obywatelskie w Stanach Zjednoczonych, a także proces światowej dekolonizacji, były inspiracją dla działaczy POC (People of Color) około roku 1968 w Europie. To zagraniczni studenci (-tki), ci związani z diasporami i ruchem POC, byli jednymi z pierwszych organizujących protesty przeciwko przemocy i niesprawiedliwości zachodnich rządów. Czarne kobiety odegrały niebagatelną rolę w walce o prawa obywatelskie grup marginalizowanych, współtworzyły ruchy POC i feministyczne, ich wpływ był jednak często marginalizowany ze względu na płeć w pierwszym przypadku, a pochodzenie klasowe i kolor skóry w drugim. Prezentując film Reflections Unheard: Black Women in Civil Rights/Niewysłuchane głosy: czarnoskóre kobiety i prawa obywatelskie (2012) autorstwa Nevline Nnaji, a następnie dyskutując o nim z Margaret Amaka Ohia (Uniwersytet Wrocławski, Polska), Kariną Griffith (reżyserka, artystka i kuratorka, Berlin) i Andreą Caroline Keppler (kuratorka w DISTRICT Berlin), chciałybyśmy odnieść się do powyżej wymienionych, międzynarodowych i intersekcjonalnych uwarunkowań rewolucji roku 1968.

Projekt jest realizowany we współpracy z: Art of the Revolt/ The Revolt of Art we Frankfurcie nad Menem, DISTRICT Berlin, alpha nova & galerie futura i Peggy Piesche, Gunda-Werner-Institut.