10.05 — 10.06.2018
Zasób 5

Triptychon / film
Alexander Kluge

Teatr 8.Dnia godz. 12:00
Zasób 6
Alexander Kluge
Zasób 6
W ramach wystawy "Polski Maj", czynna od 12 do 18
Zasób 6

Kolaż filmowy zestawiający dokumentację współczesnych protestów z archiwalnymi rycinami minionych rewolucji. Film zaczyna się od słów: „Die Revolution ist ein Lebewesen voller Überraschung“,  czyli „Rewolucja to żywa istota pełna niespodzianek“; nie znamy kierunku, w którym podążają rewolucje, czasem wybuchają symultanicznie w różnych zakątkach świata, jak w roku 68., czasem dzielą je wieki. Tutaj spotykają się na sześciominutowej ścieżce filmowej, na czarnym, nieokreślonym tle, jedna obok drugiej, nie zważając na chronologię i geografię.