10.05 — 10.06.2018
Zasób 5

Kobiety o różnym stopniu sprawności wobec tradycyjnych i stereotypowych ról społecznych
Anna Rutz, Barbara Sinica, Magda Szewciów, Katarzyna Pierzynowska, Aleksandra Majer, Paulina Banaś

Galeria Miejska Arsenał godz. 18:00
Zasób 6
Refleksja nad możliwościami poszerzenia definicji kobiecości we współczesnej kulturze i społeczeństwie. Próby odpowiedzenia na pytanie, jak wprowadzać nową, niedyskryminującą narrację w sektorze zawłaszczonym przez grupy uprzywilejowane i jak chronić przed dyskryminacją/ nierównym traktowaniem.