10.05 — 10.06.2018
Zasób 5

6 lessons with Alaa - performance

Teatr 8. Dnia godz. 19:30
Zasób 6
Jasmina Metwaly
Zasób 6

…gdy emocje opadają, dokumentacje politycznych zrywów giną w odmętach przytłaczającego archiwum; stają się faktami historycznymi w chwili, gdy jako dowody nie są już pilnie potrzebne, gdy ich wpływ na współczesność staje się drugorzędny. Próbując uchwycić te momenty, przeszukuję materiały w poszukiwaniu rozmyć, wycięć, fragmentów, które wydają się mało reprezentatywne, być może nawet bezużyteczne w chwili powstawania wielkich wydarzeń.

Czego nauczyliśmy się z politycznych zrywów? Co zostało z nich zauważone i wykadrowane? Kiedy i dlaczego zmieniły się one w spektakl?

Archiwum jest rozległe, a wnioski nieskończone. Lekcje z Alaą są być może historycznie  bezużyteczne, jako że dekontekstualizują to, co się wydarzyło, zatracają przy tym swoją funkcję dowodową…