10.05 — 10.06.2018
Zasób 5

Warsztaty z Feminist Health Care Research Group
Feminist Health Care Research Group: Inga Zimprich, Alice Münch, Julia Bonn; Ciocia Basia, Joan Murphy

Galeria Miejska Arsenał godz. 14:00
Zasób 6
Inga Zimprich, Alice Münch, Julia Bonn, Ciocia Basia, Joan Murphy
Zasób 6
Warsztaty w dniach: 2.06.2018, godz. 14.00-19.00 3.06.2018, godz. 12.00-16.00
Zasób 6

Small Self-help School

Ruch organizujący się wokół tematyki zdrowia pojawił się w latach 70. XX w. w Zachodnim Berlinie na przecięciu działań feministycznych i squatterskich. Niezależne inicjatywy związane z ruchem zdrowia przeciwstawiały się patriarchalnemu sposobowi rozumienia medycyny, jednocześnie dążąc do fizycznego i psychologicznego samostanowienia. Powstały alternatywne placówki zdrowotne, takie jak Heilehaus (dom uzdrowiskowy), Weglaufhaus (dom uciekinierów) i Feministyczne Centrum Zdrowia Kobiet (FFGZ), jak również niezależne kolektywy lekarzy i farmaceutów. Niektóre z nich do dziś świadczą usługi zdrowotne o charakterze emancypacyjnym i upodmiotawiającym. Obecnie w Berlinie  aktywne są przede wszystkim grupy samopomocy oraz radykalnie feministyczne terapie, w tym grupy poświęcone konkretnym problemom; celem jest odzyskanie wiedzy o własnym ciele i jego potrzebach. Poza dzisiejszym paradygmatem „wellness“ i samooptymalizacji ruch zdrowia upolitycznia medyczne samostanowienie w procesie wspólnej walki o społeczeństwo oparte na zasadach wzajemnej troski.

Podczas Warsztatów z rewolucji Feminist Health Care Research Group stworzy małą szkołę samopomocy (Small Self-help School), której celem będzie odzyskanie praktyk i wiedzy wytworzonej przez ruch zdrowia. W rozmowach z działaczami ruchu i aktywistami(-tkami), pracującymi na rzecz praw reprodukcyjnych, przetestujemy, porównamy i zaktualizujemy podejście do samopomocy i wzajemnej troski.


2.06.2018, godz. 14.00-19.00

3.06.2018, godz. 12.00-16.00