10.05 — 10.06.2018
Zasób 5

ZABRANIA SIĘ ZABRANIAĆ
Paweł Hajncel

Plac Wolności godz. 18:00
bezpłatny wstęp
Zasób 6

Działanie artystyczne Teatru Ósmego Dnia i Pawła Hajncla dotyczyć będzie relacji państwo-obywatel, państwo-ruchy obywatelskie, państwo-organizacje pozarządowe, państwo-obywatelskie prawo do zgromadzeń, państwo-prawo do manifestacji, państwo-przestrzeń obywatelska, państwo-żądania grup społecznych, państwo-ruchy antyrządowe.