10.05 — 10.06.2018
Zasób 5

Koncerty Wolności
Michał Szturomski

Plac Wolności godz. 21:00
7.06, godz. 21.00 - Michał Szturomski

Zasób 6
muzyka: Michał Szturomski
wizualizacje: Jędrzej Guzik
recytują: Adam Borowski-Herbst, Tadeusz Janiszewski-Theobaldt, Marcin Kęszycki, Ewa Wójciak-Pleyn
Zasób 6
koncepcja i koordynacja: Estrada Poznańska
Zasób 6

Koncerty zaproponowane przez Estradę Poznańską przyjmą szczególną formułę łączącą dźwięk, obraz i słowo. Będą to występy artystów związanych z polską sceną elektroniczną, z fragmentami tekstów Władysława Brzozowskiego, Tadeusza Boya-Żeleńskiego i Stanisława Witkiewicza, wprowadzonych do muzyki przez aktorów Teatru Ósmego Dnia.

Założeniem Koncertów Wolności jest zarysowanie różnych wizji przyszłości, wolności, zmiany społecznej, buntu. Zapraszamy na koncerty, w których muzyka, wizualizacje i literatura stanowią punkt wyjścia do refleksji na temat historii, jak i niedalekiej przyszłości.

Idzie wciąż o to, aby zrozumieć, że zapanować nad życiem, stać się swobodnymi, możemy jedynie przez zrozumienie i opanowanie tych sił, które stworzyły naszą psychikę. Idzie o całkowite przeniknięcie się tą myślą, że historia nie jest czymś, co stoi na zewnątrz nas, względem czego możemy zajmować dowolne stanowiska.

                                                           Stanisław Brzozowski